<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1513927631981990&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Presentasjoner fra
Smarte Veger & Samferdsel 2019

Last ned alle presentasjoner

Måten vi beveger oss rundt på er i endring og påvirkes av stadig nye løsninger som blant annet skal effektivisere, øke trafikksikkerheten og senke utslippene fra transportsektoren.

Lettere elektriske kjøretøy og delingsløsninger preger bybildet i stadig større grad. Digitalisering og automatisering åpner for nye, sikrere og mer effektive løsninger.

Under Smarte Veger & Samferdsel 2019 tok vi opp de viktige spørsmålene – last ned presentasjonene nå!

 

Fyll ut for å motta alle presentasjoner